Workshop Office

(PCaPAC'99 Office Member)

(Use Japanese font)

@
PCaPAC'99 chairman  Shin-ichi Kurokawa  KEK
             ^

Organizing staff in KEK (sψ)

Setsuko Motohashi  {Žq ۋ͉    setusko.motohashi@kek.jp
Yoshikazu Shibuya  aJ `a vZȊwZ^[ Yoshikazu.SHIBUYA@kek.jp
Hitoshi Hirose   L   vZȊwZ^[ hirose@kekvax.kek.jp
Kanaya Noriichi   J ͈ PF Instr.    kanaya@kekvax.kek.jp
Katoh Tadahiko    F KEKB       Tadahiko.KATOH@kek.jp
Yamamoto Noboru   R{   KEKB       noboru.yamamoto@kek.jp
Isamu Abe      E  Linac      isamu.ABE@kek.jp
Jun-ichi Kishiro  ؑ  PS        kishiro@kekvax.kek.jp
Youko Hayashi     zq secritary    hayashiy@mail.kek.jp
Kazuyuki Nigorikawa aK PS        kazuyuki.nigorikawa@kek.jp
Takashi Kosuge      PF ring     takashi.kosuge@kek.jp


Conference office (ǁj Fax : +(81) 298 64-5228 Phone : +(81) 298 64-5214 Ms.Yoko Hayashi email : PCaPAC99@conference.kek.jp Web : http://conference.kek.jp/PCaPAC99/ Isamu Abe Linac PHS 4403, Ext 5695 E isamu.ABE@kek.jp Jun-ichi Kishiro PS Ext 5273, PB 121 ؑ kishiro@kekvax.kek.jp Youko Hayashi Secritary Ext 5214 zq hayashiy@mail.kek.jp Kazuyuki Nigorikawa PS Ext 5291 aK kazuyuki.nigorikawa@kek.jp Takashi Kosuge PF ring Ext 5661 takashi.kosuge@kek.jp
@